Bratislava V – Petržalka – Dolnozemská cesta 1

Bratislava V – Petržalka – 21-36745774-A0011 a 21-36745774-A0012
Dolnozemská cesta 1 – odberové miesto je v budove Ekonomickej univerzity (nájdete nás v priestoroch Školičky – Nemeckej školy v areáli Ekonomickej Univerzity)
Od 01.03.2022 je toto odberové miesto ZATVORENÉ až do odvolania.