Bratislava V – Petržalka – Dolnozemská cesta 1

Bratislava V – Petržalka – 21-36745774-A0011 a 21-36745774-A0012
Dolnozemská cesta 1 – odberové miesto je v budove Ekonomickej univerzity (nájdete nás v priestoroch Školičky – Nemeckej školy v areáli Ekonomickej Univerzity)

Otváracia doba:
pondelok: 07:00 – 10:00 hod.
utorok – piatok: 15:00 – 18:00 hod.
sobota – nedeľa: 10:00 – 15:00 hod.
Objednávka na: https://services.bookio.com/mom-bratislava-v-ekonomicka-univerzita/widget