Bratislava – Staré mesto

Bratislava I – Staré Mesto – 21-36745774-A0003
Fajnorovo nábrežie 2 – odberové miesto je v autobuse pri osobnom prístave

Otváracia doba:
pondelok – štvrtok: 07:30 – 12:30 hod.
piatok – nedeľa: 07:30 – 17:30 hod. (12:30 – 13:30 hod. obedová prestávka)

Objednávka na: https://services.bookio.com/mom-bratislava-fajnorovo-nabrezie-2/widget