objednávka – odberové miesta

Na našich MOM poskytujeme nasledovné testy pre samoplatcov:
Antigénový test – objednávka cez túto stránku – 9,99 €
Antigénový test – platba na mieste – 14,99 €
RT-PCR test – klasický – 49,99 €
RT-PCR test – kloktací – 54,99 €

Pri AG testoch si klient má možnosť vybrať výsledok formou SMS a e-mail (táto forma slúži na následné získanie Digitálneho COVID preukazu cez www.korona.gov.sk a prípadné archivovanie výsledkov v aplikácii GreenPas), alebo má záujem o výsledok formou papierového certifikátu a to buď v Slovenskom, Anglickom, Nemeckom, prípadne Chorvátskom jazyku.

Jedna forma výsledku je vždy v cene a každá ďalšia forma výsledku, napr. ďalší certifikát alebo SMS a e-mail + certifikát, je za príplatok 3 €.

Pri RT-PCR garantujeme získanie výsledku do maximálne 36 hodín od termínu odberu (často už do 12 hodín). Výsledok RT-PCR získate v Slovenskom aj Anglickom jazyku vo forme SMS a e-mailu.

Kloktací PCR test je výsledok zasielaný vždy len cez pracovný týždeň, aj keď sa test vykoná cez víkend. Preto odporúčame cez víkend PCR test výterový.

Výsledky antigénových testov sú štandardne do 15 minút.


Odberové miesta a rezervácie:

MOM Bratislava I – Staré Mesto – ZATVORENÉ

MOM Bratislava II – Ružinov – ZATVORENÉ

MOM Bratislava III – Nové Mesto – ZATVORENÉ

MOM Bratislava IV – Lamač (Bory Mall) – ZATVORENÉ

MOM Bratislava IV – Karlová Ves – Mlynská dolina – ZATVORENÉ

MOM Bratislava V – Petržalka – ZATVORENÉ

MOM Galanta – ZATVORENÉ

MOM Holíč- ZATVORENÉ

MOM Senica – ZATVORENÉ

MOM Sereď

MOM Skalica – ZATVORENÉ

MOM Šamorín


Po platbe cez internet Vám príde štandardný daňový doklad automaticky. Tento doklad je vhodný aj na preplatenie u zamestnávateľa. Ak potrebujete daňový doklad s konkrétnym menom, kontaktujte info@momky.sk a vyžiadajte si faktúru k platbe.