objednávka – odberové miesta

Na našich MOM poskytujeme nasledovné testy pre samoplatcov:
Antigénový test – objednávka cez túto stránku – 9,99 €
Antigénový test – platba na mieste – 14,99 €
RT-PCR test – klasický – 49,99 €
RT-PCR test – kloktací – 54,99 €

Pri AG testoch si klient má možnosť vybrať výsledok formou SMS a e-mail (táto forma slúži na následné získanie Digitálneho COVID preukazu cez www.korona.gov.sk a prípadné archivovanie výsledkov v aplikácii GreenPas), alebo má záujem o výsledok formou papierového certifikátu a to buď v Slovenskom, Anglickom, Nemeckom, prípadne Chorvátskom jazyku.

Jedna forma výsledku je vždy v cene a každá ďalšia forma výsledku, napr. ďalší certifikát alebo SMS a e-mail + certifikát, je za príplatok 3 €.

Pri RT-PCR garantujeme získanie výsledku do maximálne 36 hodín od termínu odberu (často už do 12 hodín). Výsledok RT-PCR získate v Slovenskom aj Anglickom jazyku vo forme SMS a e-mailu.

Kloktací PCR test je výsledok zasielaný vždy len cez pracovný týždeň, aj keď sa test vykoná cez víkend. Preto odporúčame cez víkend PCR test výterový.


Odberové miesta a rezervácie:

MOM Bratislava – Staré Mesto

MOM Bratislava – Ružinov

MOM Bratislava – Nové Mesto

MOM Galanta

MOM Holíč

MOM Senica

MOM Sereď

MOM Skalica

MOM Šamorín


Po platbe cez internet Vám príde štandardný daňový doklad automaticky. Tento doklad je vhodný aj na preplatenie u zamestnávateľa. Ak potrebujete daňový doklad s konkrétnym menom, kontaktujte info@momky.sk a vyžiadajte si faktúru k platbe.