objednávka – odberové miesta

Na našich MOM poskytujeme nasledovné testy pre samoplatcov:
Antigénový test – objednávka cez túto stránku – 8,99 €
Antigénový test – platba na mieste – 14,99 €
RT-PCR test – klasický – 49,99 €
RT-PCR test – kloktací – 54,99 €

Pri AG testoch si klient má možnosť vybrať výsledok formou SMS a e-mail (táto forma slúži na následné získanie Digitálneho COVID preukazu cez www.korona.gov.sk a prípadné archivovanie výsledkov v aplikácii GreenPas), alebo má záujem o výsledok formou papierového certifikátu a to buď v Slovenskom, Anglickom, Nemeckom, prípadne Chorvátskom jazyku.

Jedna forma výsledku je vždy v cene a každá ďalšia forma výsledku, napr. ďalší certifikát alebo SMS a e-mail + certifikát, je za príplatok 3 €.

Pri RT-PCR garantujeme získanie výsledku do maximálne 36 hodín od termínu odberu (často už do 12 hodín). Výsledok RT-PCR získate v Slovenskom aj Anglickom jazyku vo forme SMS a e-mailu.

Kloktací PCR test je výsledok zasielaný vždy len cez pracovný týždeň, aj keď sa test vykoná cez víkend. Preto odporúčame cez víkend PCR test výterový.


Odberové miesta a rezervácie:

Bratislava – Staré Mesto

Bratislava – Ružinov

Bratislava – Nové Mesto

Galanta

Holíč

Senica

Sereď

Skalica

Šamorín